I sommras skapade jag en Boxee app som äntligen har publicerats i deras app-repository så att den blir tillgänglig för alla Boxee-användare. Appen visar hvtvs avsnitt hämtade från deras youtube-kanal. HVTV Följer HV71 och lägger upp dessa avsnitt för fans att kolla på.

Kolla gärna in appen här.

Orginalet må vara bra, men denna är bättre. Vet ej vem upphovsmannen är men personen är ett geni:

Uppdatering 25 april 2013
Har fått tips om att det är Max Witt som skapat Max Objektorienterar.


Max objektorienterar


Titta klass.


Titta arv


Titta polymorphism, där klasserna som repsresenterar ätbarheter alla ärver den abstrakta basklassen Mat. Detta gör att de alla kan användas av klienten Max, som enbart anropar metoden Ät() i interfacet Mat. Max behöver alltså inte känna till att det finns olika typer av Mat, utan kan utan extra programkod hatera dem alla.

Behövde i dagarna xml-serialisera och deserialisera ett dictionary för att spara information på disk. Lösningen blev Adar Wesleys SerializableDictionary. När filerna är inkluderade i projektet går det använda Serializable Dictionary såhär:


/// <summary>
/// Loads a Serializable dictionary which holds a saved values
/// </summary>
private void LoadExistingFile()
{
  SerializableDictionary<string, int> data = new SerializableDictionary<string, int>();
  if (File.Exists("file.xml"))
  {
    XmlSerializer s = new XmlSerializer(typeof(SerializableDictionary<string, int>));
    using (StreamReader sr = new StreamReader("file.xml"))
    {
      data = s.Deserialize(sr) as SerializableDictionary<string, int>;
    }
  }
}
/// <summary>
/// Saves existing KeyValuePairs to disc
/// </summary>
private void SaveDictionaryToDisc()
{
  SerializableDictionary<string, int> data = new SerializableDictionary<string, int>();
  XmlSerializer s = new XmlSerializer(typeof(SerializableDictionary<string, int>));
  using (StreamWriter sw = new StreamWriter("file.xml"))
  {
    s.Serialize(sw, data);
  }
}