Serialisera och deserialisera ett Dictionary

Serialisera och deserialisera ett Dictionary